שם הקורס: מושגי מפתח בקידום בריאות

מרצה: ד"ר מיקה מורן

מספר קורס: 286.4301

קורס זה יסקור מושגי יסוד בקידום בריאות הכוללים את ההתפתחות ההיסטורית של קידום בריאות, אמנות מרכזיות בקידום בריאות, ומודלים תיאורטיים ומעשיים בקידום בריאות. בנוסף, הקורס יסקור נושאים נבחרים שהינם רלבנטיים לעוסקות בקידום בריאות וקיימות, כגון: תזונה, קיימות סביבתית, ותחבורה. הקורס יכלול הרצאות אורחות עם מומחיות מובילות בתחומן, וכן דיונים פעילים בכיתה.