שם הקורס: אתגרים ניהוליים וחברתיים בתחלואה כרונית

מרצה: פרופ' רונית אנדוולט

מספר קורס: 286.4380

מטרות הלימודים: הקניית מיומנויות חיפוש ידע בנושא התחלואה הכרונית, הבנה של  שיטות מחקר באפידמיולוגיה אופייניות לתחום, הכרות עם אפשרויות ניהול התחלואה באספקטים החברתיים של ההתמודדות עם המחלה. קריאה ביקורתית של מדדי בריאות במחלות כרוניות, הבנה של תהליכים חברתיים המאפיינים את המחלות הכרוניות, מדידת איכות רפואית וניהול נכון של השירותים הרפואיים. הלימוד ילווה בהתנסות אישית בחיפוש ממוחשב וכן בבניית מחקר מבוסס מקרה בתחום. הקורס נועד לתת כלים להבנת מרכיבי המחלה השונים לאו דווקא הרפואיים, לקריאה חוקרת בתחום המחלות הכרוניות הרלוונטיים לסטודנטים בקשת ההתמחויות בבריאות הציבור.