שם הקורס: שיטות מחקר איכותניות

מרצה: פרופ' ענת גסר-אדלסבורג

מספר קורס: 286.4116

 

בעשורים האחרונים גדלה ההכרה בספרות המקצועית העוסקת בבריאות הציבור בחשיבות ובתרומה הרבה של מחקר איכותני לתחום. הנושאים והבעיות בבריאות הציבור מורכבים ונוגעים לגורמים רבים: חברתיים, כלכליים, פוליטיים, אתניים, סביבתיים, וגנטיים. בנוסף, בעשורים האחרונים עולים בעיות ומחלות חדשות ומתפתחות ברמה המקומית והבינלאומית, המחייבות גישה בינתחומית ושיטות מחקר משולבות. כתוצאה מכל אלה אנשים שעוסקים בבריאות הציבור וחוקרים בתחום מכירים בצורך ברכישת גישות מחקריות מרובות להבנת בעיות ופיתוח תוכניות התערבות אפקטיביות בנושאי בריאות הציבור.