הקורס: מדיניות בריאות הציבור

מרצה: פרופ' שמואל רשפון

מספר קורס: 286.4260

 

הכרת התהליכים של ייזום מדיניות בריאות הציבור, תכנונה, יישומה והערכתה. ניתוח סוגיות בבריאות הציבור תוך שימוש במודל האינטראקטיבי של מדיניות חברתית ובמודל מחזור מדיניות הבריאות. קבלת החלטות מדיניות בריאות הציבור ברמה העולמית, הלאומית, המחוזית והמקומית. ניתן דגש על היבטים חוקיים של מדיניות בריאות. היכרות עם ההתמודדות עם סוגיות מרכזיות של בריאות הציבור בישראל: ניטור מחלות מדבקות, מניעת שפעת, שחפת ואיידס, מניעת העברת מחלות מדבקות בין מדינות, שמירה על איכות המזון ובטיחותו, בריאות הנפש, רפואה מונעת לאם ולילד ושירותי הבריאות לתלמידי בתי הספר.