שם הקורס: ביו-סטטיסטיקה למתקדמים 

מרצה: ד"ר ניצה ברקן

מספר קורס: 286.4500

מטרת הקורס: העמקת הידע בעיבוד נתוני מחקר אמפירי תוך הדגשת המחקר הרפואי.

לימוד שיטות סטטיסטיות מתקדמות בניתוח נתונים והסקה סטטיסטית.

פיתוח ביקורתיות לניתוחים סטטיסטיים שמתוארים במחקרים שונים.