שם הקורס: מבוא לטוקסיקולוגיה

מרצה: ד"ר יונה אמסטר

מספר קורס: 286.4912

 

מטרת הקורס להציג בפני הסטודנטים את עקרונות תחום זה וכן סוגי הפגיעות האופייניות לפי החומרים הטוקסיים ומערכות הגוף הנפגעות.