שם הקורס: כאב כרוני: גישות חדשות למדידה וטיפול

מרצה: ד"ר פבל גולדשטיין

קורס מספר: 286.4986

מטרת הקורס: הקניית ידע והבנה במנגנונים של כאב כרוני, בשיטות מדידה של כאב קונבנציונליות מתקדמות, וביעילות של טיפולים לכאב כרוני. כולל שיטת "עזרה ראשונה" לסובלים מכאב כרוני.