שם הקורס: חשיבה סטטיסטית

מרצה: ד"ר יובל נוב

מספר קורס: 286.4206

מטרת הקורס: עקרונות מנחים של שימוש נאות בסטטיסטיקה ובכשלים נפוצים בניתוח נתונים, בדגש על מחקר רפואי. בין נושאי הקורס:

  • הטיות סטטיסטיות נפוצות ודרכים למניעתן,
  • בעיית ההשוואות המרובות,
  • אפקט המגירה,
  • תופעת הרגרסיה לממוצע,
  • כימות ואינטרפרטציה של אפקט הפלצבו,
  • ויזואליזציה של נתונים.