שם הקורס: ניתוח הישרדות

מרצה: ד"ר יובל נוב

מספר קורס: 286.4122

מטרת הקורס: הקניית ידע מתודולוגי בסטטיסטיקה לניתוח הישרדות, הבנת מאמרים מדעיים המשתמשים בעיבודים אלו כולל קריאה ביקורתית. הקניית כלים סטטיסטיים לעיבוד עצמאי של ניתוחי השרדות ע"י שימוש ב SPSS או R.