שם הקורס: התנסות בייעוץ סטטיסטי

מרצה: ד"ר פבל גולדשטיין

קורס מספר: 286.4111

מטרת העל של הקורס: חשיפה לייעוץ סטטיסטי בעולם האמיתי, הסטודנטים יעניקו ייעוץ סטטיסטי ללקוחות אמיתיים עם ליווי של סגל הקורס.

הפרויקטים ייבחרו בהתאם לתוכן הקשור לבריאות הציבור.