שם הקורס: למידת מכונה: יישום בתחום הבריאות

מרצה: ד"ר יובל נוב

קורס מספר: 286.4112

מטרת הקורס: השלמת פרויקטים באמצעות אלגוריתמים קלאסיים של למידת מכונה ורשתות עצביות.

ביצוע תחזיות באמצעות נתונים טבלאיים וספריות Python.

סקירת שיטות NLP.