שם הקורס: פרויקטים בביוסטטיסטיקה

מרצה: ד"ר פבל גולדשטיין

מספר קורס: 286.4009

מטרת הקורס: הקניית כלים ופיתוח מיומנויות לניתוח עצמאי של הנתונים והכנת דוח עבור ניתוח סטטיסטי.

עבודה עם נתונים אמיתיים (עם בעיות אמיתיות) מתחום בריאות הציבור.

עבודה שוטפת מול ה"לקוח", אליו מיועד הדוח.

מבנה הקורס: הרצאה של שעתיים פעם בשבוע