שם הקורס: מבוא לתכנות וכתיבת דוח סטטיסטי

מרצה: ד"ר פבל גולדשטיין

מספר קורס: 286.4107

מטרת הקורס: הקניית הבנה ויכולות להשתמש בכלי סטטיסטי R, יישום של השיטות לניהול נתונים ושימוש בשיטות סטטיסטיות מוסריות.

מתודולוגיה: הרצאות ותרגול (שעתיים), נוכחות חובה.