שם הקורס: ביוסטטיסטיקה ג'

מרצה: ד"ר יובל נוב

מספר קורס: 286.4108

מטרת הקורס: חבילות R שימושיות למחקר ביוסטטיסטי.

בין החבילות שיילמדו:

  • dplyr - עיבוד נתונים כללי
  • ggplot2 - גרפיקה
  • microbiome - ניתוח נתוני מיקרוביום
  • ROCR - עקומות ROC לדיאגנוסטיקה וסיווג
  • survival - ניתוח שרידות
  • meta - מטה-אנליזה