שם הקורס: ביו-סטטיסטיקה למתקדמים

מרצה: ד"ר ניצה ברקן

מספר קורס: 286.4500

 הקניית ידע מתקדם בביצוע מחקר אמפירי תוך הדגשת המחקר הרפואי. לימוד שיטות סטטיסטיות מתקדמות בניתוח נתונים והסקה סטטיסטית. הקורס ילווה בתרגול בכיתת מחשבים. בתרגול תיערך הדגמת השימוש בתוכנת SPSS, והתנסות של הסטודנטים בתוכנה תוך עיבוד סטטיסטי של קבצי נתונים.