שם הקורס: מבוא לבריאות הציבור

לא חובה לניהול מערכות בריאות ולתזונה בריאות והתנהגות

מרצים: פרופ' מיה נגב

מספר קורס: 286.4100

הקניית מושגי יסוד בבריאות הציבור בהקשר החברתי, בבריאות הסביבה ובמנהל מערכות בריאות.