שם הקורס: הסדרה משפטית של קבלת החלטות בטיפול

שם המרצה: ד"ר מאיה פלד רז

מספר הקורס: 286.4189

מטרות הקורס

מערכת היחסים בין מטפלים למטופליהם הינה כר פורה לדילמות קליניות ומוסריות, אשר זכו במהלך השנים להתייחסות והסדרה משפטיים –בהלכה הפסוקה, בנהלים ובחקיקה במשלביה השונים. במסגרת קורס זה תידון מסגרת משפטית זו, תוך התמקדות בהנחיית ההתנהגות המשפטית להתנהגות טיפולית "ראויה" בישראל והקניית כלים להסתכלות ביקורתית ולשיפור תהליכים.