שם הקורס: מבוא למדיניות ציבורית בבריאות

שם המרצה: פרופ' מיה נגב

מספר הקורס: 286.4402

  1. הכרות עם מושגי יסוד במדיניות ציבורית, ויכולת ליישמם בעולם התוכן של הסטודנטים
  2. הכרות עם כלי מדיניות ויכולת לנתחם
  3. הכרות עם גישות ומודלים לתיאור וניתוח של תהליכי קביעת מדיניות, ויכולת ליישמם בניתוח מקרי בוחן במדיניות במערכת הבריאות בישראל