שם הקורס: זכויות אדם, מדיניות ובריאות

שם המרצה: ד"ר חדוה איל

מספר הקורס: 286.4580

במוקד הקורס בחינה ודיון על התשתית החברתית והמדינתית ביחס לבריאות וטכנולוגיות רפואיות בישראל. הקורס יהווה מרחב לחקר היחסים שבין זכויות אדם ורפואה ובין מדיניות. נבחן את הגורמים והתפיסות  החברתיות, המדעיות והפוליטיות, תוך התייחסות לזירות חברתיות וזירות דיוני ועדות מומחים וועדות הכנסת, כזירות המעצבות את המדיניות בתחום. נדון בסוגיות אלו דרך מקרי בוחן, כדוגמת 'סל התרופות', 'מתן אמצעי מניעה דפו פרוורה לנשים בקהילה האתיופית בישראל, 'ניסויים רפואיים בבני אדם', 'הפסקות הריון' ועוד.  נניח את היסודות האנליטיים לקיום דיון בסוגיות זכויות ובריאות, תוך התייחסות לממדים חברתיים, מגדריים, רפואיים -מדעיים וכלכליים. נדגים את האופן שבו מקרים אלו מעוצבים ומעצבים את הציבוריות הישראלית.

הקורס ישלב הרצאות פרונטליות ודיונים קבוצתיים.