שם הקורס: ביואתיקה

שם המרצה: ד"ר ארנון קרן

מספר הקורס: 286.4651

מטרות הקורס: 

הקורס יסקור שאלות מרכזיות בביואתיקה, תוך התמקדות בבעיות פילוסופיות ושאלות פילוסופיות המעצבות את הדיון בשאלות אלה. נבחן את הסוגיות הביואתיות האלה תוך בירורן של תיאוריות מוסריות מרכזיות, ובעיות פילוסופיות מרכזיות שעומדות בבסיס הדיון. בין הנושאים שיידונו: המתות חסד; הפלות; הגדרת המוות, אבחון גנטי טרום לידתי, ניסויים בבני אדם וניסויים בבעלי חיים.

בסיומו של הקורס יכירו הסטודנטים את התיאוריות המרכזיות בפילוסופיה של המוסר, ואת היחסים ביניהן לבין שאלות מרכזיות בביואתיקה; הם יבינו כמה בעיות פילוסופיות מרכזיות שמעצבות את הדיון בבעיות ביואתיות; וירכשו כלים לחקירה אתית שתאפשר להם לברר סוגיות אלה ואחרות בתחום הביואתיקה.