שם הקורס: אתיקה ותאוריות מוסר

שם המרצה: ד"ר נעם רון

מספר הקורס: 286.4588

מטרות הקורס

הקורס יספק מבוא כללי לתיאוריות האתיות המובילות בפילוסופיה המערבית. במסגרת הקורס נדון בשאלות יסוד במטא אתיקה כגון- האם יתכן שיפוט מוסרי אובייקטיבי? האם ערכי המוסר הם יחסיים,  האם השיפוט המוסרי מבוסס על שיקול רציונלי,  או על רגש ואינטואיציה? מה ההבדל בין אתיקה ומשפט?  נכיר תיאוריות מרכזיות בפילוסופיה של המוסר- תועלתנות, דאונטולוגיה, אתיקה של מידות ועוד ונדון בהן באופן בקורתי. ונתנסה בניתוח מקרים אקטואליים באמצעות התיאוריות המובילות, נדבר על סוגיות מרכזיות באתיקה של המאה ה 21.

הקורס ילווה במטלות אישיות וקבוצתיות.

מטרות הקורס: 

1. לערוך היכרות והתנסות בשימוש במושגי יסוד במחשבת המוסר

2. לספק כלים לזיהוי ולניתוח מצבים הכוללים או דורשים שיקולים מוסריים

3. לבסס ידע והבנה של תיאוריות מרכזיות בפילוסופיה של המוסר

4. לספק התנסות בדיון בדילמות ובהחלטות מוסריות תוך שימוש ברקע תיאורטי רלוונטי

5. לעורר מחשבה רפלקטיבית אודות ערכים ומקומם בחיי היום יום

6. לעורר מודעות, הבנה וידע לגבי שאלות אתיות מרכזיות הנמצאות בשיח החברתי