שם הקורס: ביוסטטיסטיקה מחקרי - מסלול תיזה

שם המרצה: ד"ר ניצה ברקן

מספר הקורס: 286.4105

מטרות הקורס: הקניית ידע בעיבוד נתוני מחקר אמפירי

יכולת לבצע עיבודים סטטיסטיים בתוכנת SPSS.

'סלילת דרך' להבנת הפרקים הסטטיסטיים במאמרים אקדמיים.