שם הקורס: פרקטיקום בקידום בריאות

מרצה: פרופ' אורנה בראון אפל, פרופ' דיאן לוי-זמיר, גב' ניבה בסודו-מנור

מספר קורס: 286.4311

 

התנסות מעשית בקידום בריאות.