ניהול מערכות בריאות (MHA)

ראש התכנית- פרופ' מאיר פוגטש

התכנית לניהול מערכות בריאות מעניקה רקע רחב ומעשי בתחומים הקשורים לניהול גופים וארגונים, ציבוריים ופרטיים, בכל הרמות, המהווים חלק ממערכת הבריאות בישראל. ייחודה של התוכנית לניהול מערכות בריאות הוא בגישה כוללת, בין תחומית, המשלבת לימודי ניהול על היבטי המדיניות האירגון, הניהול העסקי והכלכלה שבהם עם הדגשים חברתיים ובריאותיים-רפואיים והקשר למדעי החברה והסביבה. המגמה מיועדת לתלמידים בעלי רקע תיאורטי ומעשי בניהול ולמתעתדים לעסוק בתחומים אלה, אשר מעוניינים להעמיק את ידעתם והבנתם בתחומי עיסוקם כיום, כמו גם לרכוש כלים לניהול מערכות מורכבות יותר בעתיד.