שם הקורס: ראיון מוטיבציוני

מרצה: פרופ' רונית אנדוולט

מספר קורס: 286.4804

 

להקנות כלים למטפל כדי לעורר אצל המטופל מוטיבציה לשינוי התנהגותי ללא עימות ומתוך שתוף פעולה מלא. הגישה ממוקדת ומכוונת מטרה. הדרך לתהליך השינוי היא חקירה ופתרון של האמביוולנטיות בה המטופל שרוי, דהיינו הכוחות המנוגדים שמשתקים את המטופל בדרך לשינוי ומימוש המטרה שהוא קבע לעצמו או מחזירים אותו למצבו הקודם.