שם הקורס: מיומנויות טיפול תזונתי התנהגותי קצר טווח

שם המרצה: ד"ר שרון נחמני

מספר הקורס: 286.4983

טיפול קצר טווח כולל שיטות התערבות מגוונות, שמטרתן להגביר את מחויבות הפונים לטיפול, לסייע בביצוע טיפול קצר טווח כולל שיטות התערבות מגוונות, שמטרתן להגביר את מחויבות הפונים לטיפול, לסייע בביצוע שינויים רצויים בדפוסי התנהגות וחשיבה ולתרום להקלה רגשית. זאת במטרה למנוע חזרה לדפוסים מוכרים לא יעילים, לשפר את הדימוי העצמי ולהיטיב את היחסים הבינאישיים.

מטרת הקורס היא לאפשר לסטודנטים.יות להבחין בשלבי התהליך הטיפולי קצר הטווח וליישם מיומנויות טיפוליות עם הלקוחות שלהם. במהלך השעורים נזהה את עקרונות הגישה ונתנסה במיומנויות התערבות. זאת כדי שהסטודנטים.יות יוכלו להשתמש בהן בעבודתם הקלינית, תוך הערכה והתאמתם למטופלים בעלי אבחנות שונות, מתרבויות שונות ובגילאים שונים.