שם הקורס: תזונה וסרטן

מרצה: פרופ' ליטל קינן-בוקר

מספר קורס: 286.4547

מטרות הקורס

 העשרת הידע לגבי הקשר שבין תזונה לסרטן בכלל ולסוגי סרטן מסוימים בפרט

סקירת גישות המחקר השונות וכלי המחקר המקובלים בחקר הנושא, על יתרונותיהם וחסרונותיהם; הבנת ההשפעה שלהםעל הידע המקצועי בתחום.

הקניית היכולת לתכנן, להפעיל ולהעריך מחקר אפידמיולוגי בנושא הקשר שבין תזונה וסרטן.

הערכת הקשר הסיבתי בין תזונה וסרטן.