שם הקורס: עבודה קבוצתית

מרצה: גב' נטע לוטרמן

מספר קורס: 286.4823

   

המפגשים יעניקו למשתתפים הזדמנויות ללמוד, להבין ולהתנסות בסוגיות ובתהליכים המתרחשים בקבוצה.  הקורס מתבסס על ההבנה שלמידה מתרחשת באמצעות שילוב של התנסות חווייתית, ברמה אישית וברמה קבוצתית, עם הבנה תיאורטית. ההנחיה משלבת הפעלות מגוונות, דיונים קבוצתיים, למידת תיאוריות, מצבי הדמיה, אירועי הנחיה ועיבודם.

לקראת סיום הקורס המשתתפים יתבקשו להדגים את הבנת החומר ויישומו באמצעות "ניתוח ארוע" שיבחר על ידם.