שם הקורס: מדיניות תזונתית- דילמות עכשוויות

מרצה: פרופ' רונית אנדוולט

מספר קורס: 286.4375

 

למידה חוקרת של מושג המדיניות התזונתית בעידן של מגפות המושרות על ידי התנהגות וסביבה תזונתית מורכבת . הקניית ידע והבנה של נושאי התזונה העכשוויים במציאות המשתנה בעולם בעיקר בהקשר של תזונה חברה ומדיניות חקיקה המקדמת או מעקבת מדיניות תזונתית לאומית ובינלאומית ואת מי היא משרתת.

הבנה מעמיקה של תפקיד משרד הבריאות בעיצוב מדיניות תזונתית

מתן כלים לקריאה חוקרת בתחומי התזונה השונים הרלוונטיים לתחום המדיניות התזונתית.