שם הקורס: טיפול קוגניטיבי התנהגותי

מרצה: ד"ר ציפי העצני

מספר קורס: 286.4805

 

הקניית מושגים וכלים מתוך עולם הטיפול ההתנהגותי קוגניטיבי. במסגרת הקורס, יוצגו עקרונות עבודה וכלים מתוך עולם הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי המסורתי במטרה להקנות למטפלים כלים בסיסיים לעבודה עם אנשים הסובלים מקשיים בוויסות האכילה כולל:

  1. אינטייק: איסוף מידע שיטתי וביצוע הערכה כוללת של אנשים הסובלים מקשיים בוויסות האכילה.
  2. תכנון טיפול: בניית תוכנית טיפולית, כולל הערכת התאמה לטיפול התנהגותי קוגניטיבי וקביעת יעדים הולמים למטופל במצבו הקליני.
  3. טיפול: הקניית מיומנויות בסיסיות לשיפור בוויסות האכילה (מבוסס על עקרונות עבודה של טיפול התנהגותי קוגניטיבי מסורתי בהפרעות אכילה).
  4. מניעת הישנות: זיהוי מוקדם של תהליכי הישנות ובניית תוכניות אישיות למניעת הישנות ולהתאוששות יעילה ממצבי הישנות.