שם הקורס: סוגיות בטיפול

מרצה: ד"ר רוני אלרן-ברק

מספר קורס: 286.4821

 

מטרות הקורס

הכרת מושגים תיאורטים מרכזיים בפסיכותרפיה והעשרת מיומנויות טיפוליות הרלוונטיות לדיאטנים העוסקים בטיפול וייעוץ בתחומי התזונה והבריאות.