שם הקורס: הפרעות אכילה

מרצה: פרופ' יעל לצר

מספר קורס: 286.4806

 

מטרת הקורס היא להקנות ידע אבחוני, אטיולוגי וטיפולי בתחום הפרעות האכילה. במהלך הקורס נדון בטווח הפרעות האכילה, תוך התייחסות להיבטים תזונתיים, רגשיים, משפחתיים ותרבותיים רלוונטיים. נתאר את מסגרות הטיפול הקיימות בהפרעות אכילה ונדון בעקרונותיהם של מגוון שיטת טיפוליות תוך התייחסות לתפקיד הדיאטנית. במפגשים ישולבו נושאים תיאורטיים וישומיים, תוך הצגת דוגמאות, הקרנת סרטים להמחשה והתנסות במיומנויות טיפוליות.