שם הקורס: הפרעות אכילה

מרצה: ד"ר רוני אלרן-ברק

מספר קורס: 286.4806

מטרת הקורס: הקניית ידע תיאורטי מחקרי ואבחנתי על כל טווח הפרעות האכילה, אנורקסיה נרבוזה, בולימיה נרבוזה, הפרעת אכילה בולמוסית, והפרעות אכילה לא ספציפיות. במהלך הקורס ידונו היבטים היסטוריים, אתיולוגיים, קליניים, אבחנתיים וטיפוליים. תינתן התייחסות לאכילה תקינה, ליחסי האכלה, למיתוס הדיאטה, ולתהליכים הרגשיים, המשפחתיים והחברתיים הנוגעים בתמורות שחלו בזהות המינית, הנשית והגברית במאה האחרונה. כל אלה ייבחנו דרך השתקפותם על בני נעורים הלוקים בהפרעות אכילה ומשפחותיהם. יוצגו שיטות ההתערבות העיקריות בטיפול בכל טווח הפרעות האכילה, המודל הרב מקצועי, המשפחתי, הבינאישי, התזונתי, הקוגניטיבי התנהגותי, הפסיכודינאמי והרפואי.

במפגשים ישולבו נושאים תיאורטיים, מחקריים ויישומיים בהתבסס על ספרות מקצועית עדכנית והתנסות מן השדה. כמו כן, יובאו גישות טיפוליות עיקריות הספציפיות לצעירים הלוקים בהפרעות אכילה, ומשפחותיהם. במהלך הקורס יוקרנו סרטים תיעודיים להמחשת הנושאים הנלמדים.