שם הקורס: קידום שינוי בטיפול תזונתי

שם המרצה: ד"ר שרון נחמני

מספר הקורס: 286.4135

תזונאים אמונים על קידום שינוי בקרב מטופליהם, עם זאת, הם נתקלים לעתים בקשיים לסייע להם ליישם את ההצעות המקצועיות. הקורס יעסוק בגורמים שונים שיכולים להקשות על ביצוע שינוי וכן ידון בכלים ובמיומנויות מגוונים שיכולים לעזור לתזונאים בעבודתם. במהלך הקורס, הסטודנטים ישתפו בקשיים עמם הם מתמודדים, ירכשו ידע אודות היבטים תוך ובין-אישיים של המטופלים ויבחנו יישום מיומנויות לעריכת שינוי.