שם הקורס: ניהול בארגוני הבריאות בישראל, הלכה למעשה

שם המרצה: פרופ' מיכאל (מיקי) שרף

מספר הקורס: 286.4423

מטרת הקורס לחשוף את הסטודנטים לסוגיות ניהוליות במערכת בנושאי הליבה- הלכה למעשה ולהכיר את האתגרים המרכזיים בניהול (בדגש על בתי"ח) במתן שירותי הרפואה בשגרה ובחירום.