שם הקורס: ביו-סטטיסטיקה א'

מרצה: ד"ר גיל הררי

מספר קורס: 286.4106

:מטרות ונושאי הקורס

ניהול מידע - Data Management

סטטיסטיקה יישומית

הצגה של תוצאות