שם הקורס: שינה ובריאות

מרצה: ד"ר אפרת בראל

מספר קורס: 286.4351

הקורס יעסוק בנושא השינה על היבטיו השונים בהקשרים בריאותיים והתנהגותיים. הוא יחשוף את הסטודנטים לבסיס הפיזיולוגי של השינה ולפונקציות שלה תוך בחינה אבולוציונית של התפתחות השינה. בקורס נלמד את השינויים בדפוסי השינה לאורך מעגל החיים ונבחן מעגלי מחזוריות של השינה. נבחן את הקשר בין מערכות ומחזורים שונים בגוף ואת השפעות השינה על מצבי תחלואה שונים. נכיר ונלמד את הפרעות השינה השכיחות ואת אפיקי הטיפול הקיימים כיום. נלמד את השפעות חסך שינה על תפקוד במישורים שונים כמו גם את המנגנונים השונים להתמודדות עם התופעה.