שם הקורס: הכרה ובקרה הנדסית

מרצה: מר שי שגב

מספר קורס: 286.4921

 

מטרות הקורס:

הכרת עקרונות הנדסיים למזעור החשיפות התעסוקתיות (בדגש על אוורור)