שם הקורס: קידום בריאות בני נוער

מרצה: פרופ' דיאן לוין

מספר קורס: 286.4341

הקורס מתמקד בתחומי הבריאות העיקריים הרלוונטיים לבני נוער בישראל ובעולם (בני +12-18)  וכן בניסיון המצטבר להשפיע עליהם באמצעות קידום הבריאות. הקורס מתאים לסטודנטים בעלי רקע אקדמי או מקצועי בתחום  הבריאות/הרווחה.