שם הקורס: כתיבה מדעית

מרצה: ד"ר מיה נגב

מספר קורס: 286.4004

 

מטרת הקורס העיקרית הינה להקנות לסטודנטים מושגי יסוד ומיומנויות בסיסיות בכתיבה אקדמית מדעית. קורס כתיבה מדעית הינו קורס בסיסי, שעל בסיס העקרונות הנלמדים בו, יידרשו הסטודנטים להגיש את כל עבודותיהם במהלך לימודי התואר השני.