לנייר העמדה בנושא בריאות העובד 2022 מאת ד"ר דיאנה בלנק-פורת יש ללחוץ כאן