סטודנטים יקרים שלום רב,

בהמשך למתווה לימודים שפורסם על ידי לשכת הרקטור, וכדי להקל על חיילים וחיילות בסדיר ובמילואים, על נשות ואנשי כוחות הביטחון וההצלה, על בנות ובבני הזוג של המגויסות והמגויסים, על בנות ובני משפחות שכולות, משפחות החטופים, משפחות המפונים ואוכלוסיות אחרות שנפגעו כתוצאה מהמלחמה, הוחלט כי:

1. "קבוצת הסטודנטים"* תהיה זכאית לקבל ציון "עובר" (במקום הציון המספרי) בקורס אחד, בהיקף של 4 שש"ס - בשנה"ל תשפ"ד

2. סטודנטים המשרתים מעל 21 יום במילואים (כולל בן/בת זוג), יהיו זכאים לדיווח "עובר" (במקום הציון המספרי) בקורס אחד נוסף בהיקף של עד 4 שש"ס בשנה"ל תשפ"ד (כולל אנשי קבע/ אנשי משטרה/ אנשי רפואה והצלה שבעקבות המצב שונה תפקידם מהותית ושעות הפעילות הורחבו משמעותית).

רצ"ב מסמך ההקלות למשרתי המילואים ובני/ בנות זוג מטעם הדיקנאט.

לשאלות בנושא זה יש לפנות לרות רז בן ברק מדיקנאט הסטודנטים. 

  • נציג אקדמי של ביה"ס לפניות- פרופ' שירה זלבר-שגיא, ראשת ביה"ס לבריאות הציבור
  • נציג מנהלי של ביה"ס לפניות- גב' This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., מרכזת ביה"ס.

שימו לב:

  • רצ"ב רשימת קורסים מתוכם ניתן לבחור את הקורס/ים להמרה- לא ניתן לבחור בהמרת ציון בקורס חובה כלל בית ספרי או חובת תכנית התמחות. למען הסר ספק, על מנת לקבל המרה לציון עובר, על הסטודנט להיות רשום לקורס ולהשלים את מטלותיו כנדרש.
  • לצורך מימוש ההקלה יש למלא את הטופס הרצ"ב שנשלח לכם על ידי דיקן ההוראה בסוף שנה"ל תשפ"ד ולאחר שיתפרסמו לכם כל הציונים. הטופס יועבר למזכירות ביה"ס להמשך טיפול. 
  • בעת מילוי הטופס יש להקפיד ולצרף מסמכים רלוונטיים לבקשה (למשל- צילום ת.ז+ ספח/ אישור מילואים/ אישור ממונה על הרחבת שעות העבודה ו/או שינוי אופי התפקיד בשל המלחמה וכדומה).

'קבוצת הסטודנטים'- כל הסטודנטים והסטודנטיות המשרתים במילואים ובכוחות הביטחון ומשתייכים לצוותי הרפואה וההצלה, וכן בנות ובני זוגם, סטודנטים מיישובים מפונים, סטודנטים ממשפחות שכולות. 

סגל ומזכירות ביה"ס לבריאות הציבור מאחלים לכולם ימים שקטים ובטוחים ושנת לימודים פוריה ומוצלחת.