שנת סיום: 2014

כותרת עבודת הדוקטורט: נהיגה תחת השפעת אלכוהול- שימוש במודל ההתנהגותי-אקולוגי לצורך הבנת הגורמים, הקשורים לנהיגה תחת השפעת אלכוהול בקרב צעירים בישראל

מנחים: פרופ' אורנה בראון אפל, ד"ר ענת גסר-אדלסבורג

 

העבודה מתמקדת באפיון הגורמים הקשורים לנהיגה תחת השפעת אלכוהול, תוך כדי הסתכלות רחבה על כל ההיבטים המוצעים כמשפיעים על התנהגויות בריאות במודלי ההתנהגותי-אקולוגי. במסגרת המחקר נעשה שימוש בכלים איכותניים וכמותיים במקביל, וזאת על מנת להבין לעומק את ההתנהגות ואת הגורמים המשפיעים עליה. ממצאי המחקר מספקים מודל מקיף, הכולל התייחסות לגורמים שונים בחלוקה לרמות ההשפעה השונות המוצעות במודל ההתנהגותי-אקולוגי כמשפיעות על התנהגותו של הפרט. מבחינה יישומית, ממצאי המחקר הנוכחי יכולים לשמש כבסיס לבניית תוכניות התערבות רחבות היקף למניעת נהיגה תחת השפעת אלכוהול בקרב אוכלוסיית הצעירים בישראל.  מסקנות המחקר הנוכחי מצביעות על קהלי יעד מרכזיים, ועל תחומי התמקדות מרכזיים, הנחוצים לבניית תוכנית מקיפה לצמצום התופעה המסוכנת של נהיגה תחת השפעת אלכוהול.