woman no image

מגמה:  בריאות הקהילה, בריאות סביבתית ותעסוקתית

השכלה:

תארים:

תחומי עניין: ניתוח אירועים בבריה"ס בזיקה לבריה"צ, היבטים יישומיים בבריה"צ, קידום בריאות, פיקוח ובקרה בבריה"צ.
 

טלפון: 04-6557802, 04-6557888, 050-6242552

דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.