אודות בית הספר

האוויר שאנו נושמים, המזון שאנו אוכלים, המים שאנו שותים ואף הכבישים בהם אנו נוהגים ושירותי הבריאות הניתנים – כולם בטוחים יותר בזכות מדיניות ותוכניות בריאות ציבור.

איומים בריאותיים מתמשכים כגון סרטן, מחלות לב, שבץ, דיכאון, תת תזונה, מלריה, איידס ומגיפות שפעת ממשיכים לרדוף את החברה שלנו, כפי שעושה שורה של חששות רפואיים, כגון עישון, השיעור העולה של השמנת יתר, אורח חיים ישבני והשפעות בריאותיות שליליות של דחק ועוני.

בית הספר לבריאות הציבור הוקם באוניברסיטת חיפה לפני פחות מעשור בכדי לטפל ברווחתם של אזרחי מדינת ישראל ולקדם נושאי בריאות גלובליים הללו באמצעות למידה, גילוי ותקשורת.

מיום הקמתו, בית הספר לבריאות הציבור אימץ גישה בינתחומית והוא מתבסס על מדעי החברה בכדי להבין בצורה טובה יותר התנהגויות הקשורות לבריאות ולמנוע מחלות.

בית הספר לבריאות הציבור מכשיר את הדור הבא של אנשי מקצוע בבריאות הציבור בישראל בתחומים של בריאות הקהילה, קידום בריאות, ניהול שירותי בריאות, בריאות סביבתית, אפידמיולוגיה והתנהגות תזונתית.

תכנית לימודים אקדמית בנויה כך שתכין את הסטודנטים לתפקידים במערכת הבריאות, התעשייה הרפואית, מוסדות מחקר ואקדמיה, ארגונים בינלאומיים וארגונים לא ממשלתיים.

 

גישה בינתחומית – בית הספר לבריאות הציבור הינו צומת דרכים של ידע שבו רעיונות ואנשים מהמדעים הביולוגיים, פיסיים, חברתיים וניהוליים נפגשים. בית הספר נשען על משאבים במחלקות שונות של האוניברסיטה: סיעוד, ריפוי בעיסוק, משאבי אנוש, גרונטולוגיה ובית הספר לעבודה סוציאלית. מוצעים קורסים בשיתוף עם הפקולטות למדעי הרוח, משפטים ומדעי הטבע.

דגש על אוכלוסיות חלשות – אוכלוסיות עניות ואוכלוסיות מיעוטים בישראלים סובלות באופן לא פרופורציונאלי מחולי ומנכות, ורבים מפרויקטי המחקר של בית הספר מתמקדים באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, ביניהן עולים חדשים, עובדים זרים, נכים וקשישים. פרויקטים אלה מבקשים להבין על הצד הטוב ביותר פערים חברתיים בבריאות כקשורים לסטאטוס סוציו-אקונומי, גזעים וקבוצות אתניות שונות, ורשתות חברתיות, תמיכה ובידוד.

מחקר אינטנסיבי – בית הספר לבריאות הציבור עוסק במחקר ששואף לשפר את הרווחה הפיזית, הנפשית והחברתית של ישראל ושל הקהילה הגלובלית שלנו. מחקרים אלה בעלי השפעה משמעותית על מניעת מחלות, קידום של טיפול בחולה, קבלת החלטות מושכלת ואדמיניסטרציה באיכות גבוהה.

בית הספר מציע תוכניות לתואר דוקטורט ולתואר שני בבריאות הציבור (MPH), מנהל בריאות (MHA) ותזונה יישומית (MAN), עם המסלולים המיוחדים הבאים:

  •   אפידמיולוגיה
  •   קידום בריאות
  •   בריאות הקהילה
  •   בריאות סביבתית ותעסוקתית
  •   ניהול מערכות בריאות
  •   מינהל מערכות בריאות
  •   תזונה, בריאות והתנהגות

בית הספר לבריאות הציבור חבר באיגוד בתי הספר לבריאות הציבור באיחוד האירופי - Association of Public Health Schools in the European Region