'סביבות מקדמות בריאות' ('Health Promoting Environments')

קבוצת במחקר בנושא 'סביבות מקדמות בריאות' נועדה לקדם את המחקר על הקשר בין גורמים סביבתיים וגורמי מדיניות לבין תוצאי בריאות, בדגש על התנהגויות בריאות. קבוצת מחקר זו הינה פרי שיתוף פעולה בין המרכז לחקר העיר והאזור בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים שבטכניון לבין בית הספר לבריאות הציבור, המגמה לקידום בריאות שבאוניברסיטת חיפה.

נתיבי פעילות:

  • פיתוח וביצוע מחקרים על סביבות מקדמות בריאות - מחקרים אלו יאפשרו זיהוי מרכיבים סביבתיים המשפיעים על בריאות הציבור, בדגש על התנהגויות בריאותיות, וכן פיתוח שיטות לחקר והערכה של סביבות מקדמות בריאות.
  • הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים - הנחיה משותפת של חוקרים /ות מהמרכז לחקר העיר והאזור וחוקרים/ות מבית הספר לבריאות הציבור תאפשר הובלת מחקרים אינטר-דיסציפלינאריים, המשלבים גישות מתקדמות משני התחומים.
  • קיום סדנאות חוקרים וסטודנטים למחקר - סדנאות אלו יאפשרו דיון אקדמי מעמיק בסוגיות תיאורטיות ומתודולוגיות תוך למידה מעמיתים.
  • קיום כנסים אקדמיים ומקצועיים - כנסים אלו יאפשרו הצגת ממצאי מחקר על הקשר בין הסביבה  לבין בריאות , וכן יהוו הזדמנות להיכרות בין חוקרים ואנשי מקצוע בתחום.

הצוות המייסד של קבוצת המחקר כולל את: פרופ' אורנה בראון-אפל – ראש המגמה לקידום בריאות בביה"ס לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה, ד"ר פנינה פלאוט – חוקרת ומרצה בכירה במרכז לחקר העיר והאזור, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, ומיקה מורן – דוקטורנטית לתכנון ערים ואזורים, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון.

חוקרים/ות ותלמידי/ות מחקר המתמחים/ות בנושאי הסביבה והבריאות מוזמנים להצטרף לפעילות קבוצת המחקר.

למידע נוסף:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.