מחקר

מחקר

המעבדה לתקשורת בריאות וסיכונים

המעבדה לתקשורת בריאות וסיכונים

מרכז בעל אופי רב-תחומי המוקדש לקידום המחקר, התיאוריה והפרקטיקה בתחום.

iPainLab

iPainLab

מעבדה שמטרתה השגת הבנה מעמיקה יותר של התפתחות מצבי כאב כרוני ודרכים חדשות למדידה, מניעה וטיפול.

מרכז ידע לשינויי אקלים

מרכז ידע לשינויי אקלים

ביצוע מחקרי הערכה לבחינת מידת הצלחתן של תוכניות התערבות לקידום הבריאות

מרכז המחקר להערכת תוכניות התערבות לקידום הבריאות

מרכז המחקר להערכת תוכניות התערבות לקידום הבריאות

ביצוע מחקרי הערכה לבחינת מידת הצלחתן של תוכניות התערבות לקידום הבריאות