מחקר

מרכז מחקר לתקשורת בריאות וסיכונים

מרכז מחקר לתקשורת בריאות וסיכונים

מרכז בעל אופי רב-תחומי המוקדש לקידום המחקר, התיאוריה והפרקטיקה בתחום.

סביבות מקדמות בריאות

סביבות מקדמות בריאות

קבוצת במחקר נועדה לקדם את המחקר על הקשר בין גורמים סביבתיים וגורמי מדיניות לבין תוצאי בריאות

מרכז ידע לשינויי אקלים

מרכז ידע לשינויי אקלים

ביצוע מחקרי הערכה לבחינת מידת הצלחתן של תוכניות התערבות לקידום הבריאות

מרכז המחקר להערכת תוכניות התערבות לקידום הבריאות

מרכז המחקר להערכת תוכניות התערבות לקידום הבריאות

ביצוע מחקרי הערכה לבחינת מידת הצלחתן של תוכניות התערבות לקידום הבריאות