שם הקורס: קידום בריאות במקומות עבודה

מרצה: ד"ר יונה אמסטר

מספר קורס: 286.4342 (4 שש"ס) 286.4343 (2 שש"ס)

 הקורס הייחודי הזה יספק סקירה כללית של התחום ההולך וגדל של קידום בריאות תעסוקתי בדגש על היישום של עקרונות בריאות הציבור בקידום בריאות במקומות העבודה. קורס זה יציג את הכישורים המעשיים הנדרשים לקידום בריאות כולל הערכת צרכי בריאות, הערכת סיכוני בריאות, ועיצוב ויישום פעילויות קידום בריאות. אנו נדון בהתערבויות ספציפיות כגון הפסקת עישון, פעילות גופנית, תזונה, ארגונומיה, עיצוב בניין בריא, וגהות תעסוקתית. כחלק מהלמידה החווייתית של הקורס נבקר בשני אתרי עבודה ונלמד להעריך פעילויות לקידום בריאותם של העובדים. בפרקטיקום נפתח תוכנית לקידום בריאות במקומות העבודה של הסטודנטים