שם הקורס: ביוסטטיסטיקה ד'

מרצה: ד"ר פבל גולדשטיין

מספר קורס: 286.4109

מטרת הקורס: פיתוח מיומנויות מתקדמות במספר מודלים של רגרסיה, תוך התמקדות במודלים מוכללים, ומודלים מעורבים.

כלים לבדיקת השערות שלא נבחנות באופן ישיר על ידי המודלים (קונטרסים).

יישום של השיטות הנלמדות בתוכנת R.