שם הקורס: סוגיות באתיקה רפואית

שם המרצה: ד"ר אפרת רם טיקטין

מספר הקורס: 286.4653

במסגרת הקורס נדון במספר סוגיות אתיות מורכבות המבוססות על מקרים היפותטיים ואמיתיים ונכיר טקסטים מרכזיים העוסקים בסוגיות אלו; אוטונומיה ופטרנליזם; כבוד האדם, הסכמה מדעת, סירוב לקבלת טיפול וכפיית טיפול; סוגיות אתיות בפריון: סוגיות אתיות בתחילת ובסוף החיים, בדיקות גנטיות וכו'. כמו כן, נכיר את החקיקה והפסיקה הישראלית הנוגעות בסוגיות אלו (חוק זכויות החולה, חוק החולה הנוטה למות, חוק נשיאת עוברים, חוק תרומת ביציות) ונדון בהן באופן ביקורתי.