שם הקורס: אתיקה ומשפט בבריאות

שם המרצה: ד"ר עו"ד מאיה פלד רז

מספר הקורס: המידע יתפרסם בקרוב

מטרות הקורס: 

מערכת היחסים בין מטפלים למטופליהם הינה כר פורה לדילמות מוסריות כמו גם לקונפליקטים משפטיים. במהלך קורס זה יוצגו עקרונות אתיים העומדים בבסיסה של הסדרתה המשפטית של מערכת יחסים זו,  והסטודנטים ילמדו להיות ביקורתיים הן כלפי רלוונטיות העקרונות עצמם והן כלפי המרתם בכלל , ואופי המרתם בפרט לכדי כללים משפטיים.  בנוסף ירכשו הסטודנטים כלים לניתוח ולהתמודדות טובים עם דילמות – אתיות ומשפטיות, העולות במהלך העיסוק במקצועות טיפוליים, במערכת הבריאות בישראל.